Vårens spännande uppdateringar i Business Central

Våren ser ut att bjuda på många spännande uppdateringar i Business Central. Det finns en lång lista med nyheter som ger utökat värde kring produkten både för administratörer och slutanvändare.

Bland de nyheter som Microsoft annonserat att de troligtvis kommer att ha med i vårens uppdateringar sticker följande ut:

Möjlighet att ha olika försäljnings-kund och faktureringskund på projekt

I projektmodulen kommer stöd införas för projekt där den beställande kunden inte är densamma som den som ska faktureras. När du lägger upp ett projekt kan du ange vilken kund som kommer att dra nytta av projektet, och denna kund kan vara en annan än det företag som ska betala för projektet. Dessutom du specificera platsen där arbetet kommer att ske genom att välja från en lista med leveransadresser för kunden, lägga till information om externa referenser för att förenkla kommunikationen om projektet. Dessutom så ges nu stöd för att bättre styra informationen på fakturor som genereras för projektet genom de nya fälten Er referens, Externt dokumentnr, Betalningsvillkor samt Betalningsmetod.

Mer information om denna förändring https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/allow-sell-to-bill-to-customers-be-different-jobs

Möjlighet att förhandsgranska effekten av valutakursjustering

Nu kommer du ha möjlighet att förhandsgranska effekten av valutakursjusteringsrutinen, innan den bokförs i redovisningen. Detta är något som efterfrågats av användare då eventuell felinmatning av valutakurser etc. kan ge stora konsekvenser i form av felaktigt resultat.

Bättre möjlighet att öppna upp möjlighet för användare att boka periodiseringar

I Business Central finns möjlighet att öppna/stänga vilka datum användare tillåts bokföra på. För att underlätta periodiseringar skapas nu möjligheten att ha ett annorlunda fönster under vilket periodiseringar av intäkter/kostnader tillåts. På samma sätt som du kan ha ett generellt fönster för tillåten bokföring med specifika undantag för enskilda användare, kommer datumintervallet för tillåten periodisering kunna sättas dels generellt samt med undantag för specifika användare.

Möjlighet att spåra lagerställe som dimensioner

Nu skapas möjligheten att tilldela standarddimensionsvärden utifrån valda lagerställen på de transaktioner du skapar i systemet. Det innebär exempelvis att du automatiskt kan följa vilket lagerställe försäljning sker från även fast artiklarna finns tillgängliga från flera olika lagerställen.

Förbättrad integration mot Teams

Det minikort som visas i Teams när du infogar en länk eller väljer funktionen dela i Teams, får nu fler möjligheter:

  • Kortet ger dig tillgång till fler insikter och detaljer om inlägget. Du kan öppna FactBox-rutan på sidan, se detaljer i fokusläge eller visa fler kolumner med information samtidigt.
  • Från informationssidan kan du öppna hela Business Central i webbläsaren. Med tillägget av denna funktion tar vi bort motsvarande alternativ från huvudminikortet.
  • Kortet kan fästas som en ny flik i Microsoft Teams.

Utöver dessa förbättringar kan du också fästa en ny flik direkt till en Teams-kanal eller chatt genom att välja åtgärden Ny flik i Teams och sedan välja Business Central-ikonen. På så sätt kan du lägga till en ny flik med rikt Business Central-innehåll.

Förbättrade möjligheter i kontouppställningar

En hel del förbättringar tillförs funktionen kontouppställningar:

  • Du kan skriva ut kontoschemarapporten i liggande format.
  • Du kan styra hur siffran noll skrivs ut (som "0", "-" eller (tom)). När du hoppar över nollrader kan du nu behålla rubriker, startsummor och slutsumma för att hålla schemastrukturen läsbar.
  • När du definierar kontoscheman kan du använda huvudkontokategorier som summafilter för kolumner och definiera om kolumner som inte innehåller innehåll ska döljas.
  • Kontoschemaöversikten stöder nu 15 kolumner för att stödja visningsbudgetar i 12 månader + totalt.
  • Du kan exportera och importera kontoscheman till eller från filer, vilket gör det lättare att återanvända dem mellan företag.
  • Rubriker (Begin-totals) behålls nu vid utskrift för att behålla strukturen i kontoschemat. Du kan också välja att skriva ut rader markerade som Visa=Nej, vilket gör det enklare att validera kontoscheman när du designar dem.

Dela denna artikel

Om Effekt

Vi arbetar som experter på affärstödjande IT. Genom effektiv användning av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) och Bizzjoiner kundportal skapar vi moderna affärslösningar som har dina kunder i fokus. Sedan starten 1997 har vi genomfört över tusen projekt tillsammans med fler än 100 kunder.

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en människa och används för att hindra spam.