Lågt hängande frukt

Invite to the customer portal, sell more to existing customers

Hur fångar vi upp fler affärsmöjligheter hos våra befintliga kunder? Missar vi affärer och i sådana fall hur kan vi undvika det? Utnyttja lågt hängande frukt för att nå dina försäljningsmål!


Vi vet alla hur viktiga befintliga kunder är och att det kostar många gånger mer att ersätta en kund jämfört med att behålla en gammal. Samtidigt är målsättningen att utöka verksamheten och då behövs fler kunder. Men tar vi vara på den fulla potentialen hos våra befintliga kunder?

Att prioritera ansträngningarna mellan att rekrytera nya kunder som får verksamheten att växa och att bearbeta befintlig kundbas som står för stabilitet är inte alltid helt enkelt. När det dessutom känns som om affärerna kommer av sig själv från befintliga kunder kan det vara svårt att lägga rätt mängd energi på de olika områdena.

Mitt tips i detta läge kan vara att ytterligare öka transparensen i affären. Genom att via en kundportal släppa in dina kunder i affärssystemet kan du skapa en snabbare och effektivare kommunikation där hinder för nya affärer systematiskt byggs bort med hjälp av effektiva rutiner.

Förslag på olika rutiner som ökar kvaliteten och boostar försäljningen till befintliga kunder är:

  • Identifiera olika användargrupper eller roller hos kunden. Det är inte nödvändigtvis så att beställaren har samma behov som exempelvis kundens projektledare, ekonomichef eller driftsansvarige.
  • Samla dokumentation med allt från specifikationer och ritningar till affärsdokument som offerer, avtal och fakturor. Att kunden enkelt kan komma åt all viktig dokumentation både ökar servicegraden och frigör mer resurser till merförsäljning.
  • Skapa en effektiv förfrågningsrutin som anpassas efter hur dina kunder ser på affärerna. Du vill givetvis samla in den info som krävs för att göra ett affärsförslag, men utforma det hela på ett sätt som utgår från hur kunden ser på det. Genom att använda kundens vokabulär och beskrivningssätt minskas osäkerheten och hindren för affär.
  • Riktade förslag med produkter och tjänster som passar just denna typ av användare/kund. Genom att koppling till affärssystemet blir det enkelt att hitta erbjudanden som kunden borde vara intresserad av men som denne av någon anledning inte köpt av dig.
  • Analysera intresset. Se vilka kunder som läst på om specifika tjänster utan att initierat någon åtgärd. Rikta in säljinsatserna på områden där kunden förefaller intresserad men inte kommer till skott.
  • Lojalitetsprogram. Låt kunden se hur mycket nytta ni gjort för kunden och belöna kunden för det.
  • Utnyttja möjligheten till feedback. Låt kunderna bidra med synpunkter om hur deras arbete skulle kunna underlättas.

Genom att låta kundportalen bli en kontaktyta för kundens alla medarbetare kan kontaktytan breddas på ett sätt som annars skulle kräva orimligt mycket säljarbete. Låt kundens alla medarbetare känna att de har en direktkontakt med ditt företag.


Du kan enkelt komma igång med en kundportal som är kopplad till affärssystemet genom att använda Effekt Connect. En färdig plattform baserad på Drupal som är integrerad mot Dynamics NAV.

I kommande blogginlägg tittar vi närmre på hur du lyckas komma igång och få dina kunder att nyttja kundportalen. Till dess, läs gärna 6 myter om kundportaler.

Share this post

About Effekt

We work as experts in business related IT systems. Through the effective use of Microsoft Dynamics NAV, BI from Qlik and Drupal we create modern ERP systems that have your customers in focus. Since our birth in 1997, we have conducted over a thousand projects with more than 100 customers.

Do you want to know more?

Enter your details below and we will contact you.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.