Höjdpunkterna i Business Central 2020 - Release Wave 2

Den senaste versionen av Business Central har släppts och börjat rullas ut hos våra kunder. Här finner du en sammanfattning av nyheterna i denna.

ALLMÄNNA FÖRBÄTTRINGAR

Företagsnav: Jobbar du med flera företag och vill ha en överblick av dessa eller enkel åtkomst till företag som finns installerade i olika miljöer? I så fall är funktionen Företagsnav något som kan intressera dig. Med Företagsnav kan du få en översikt och tillgång till alla företag enkelt.

Förenklad paketspårning: En bättre och snabbare åtkomst till paketspårningsinformation i fler typer av försäljningsdokument. 
För att underlätta paketspårningen finns funktionen tillgänglig även på sidorna Bokförd försäljningsfaktura, Bokförd försäljningskreditnota och Bokförd returleverans.

Momsrapportering: Stöd för gruppredovisning av moms i Business Central ger stöd för gruppkommunikation och insamling av momsdata för enkel och säker hantering av momsrapportering.

Avstämning: Sidan Bankkontoavstämning innehåller nu en funktion för att makulera en registrerad bankavstämning, så att användare kan ångra misstag. Dessutom finns support för att stämma av utbetalningar mot anställda i betalningsavstämningen.

KLIENTEN

Rollcenter: Ditt rollcenter är startsidan som visas när du öppnar Business Central - som standard tilldelas användarna rollen "Chef", men det finns flera andra rollcenter som kan vara mer lämpade för din specifika roll i företaget. I denna version av Business Central har listan med tillgängliga roller förtydligats och omarbetats så att endast de som är tänkta att användas av användare är valbara.

Rollcenter har också optimerats för att öppnas snabbare när du loggar in på Business Central för att göra dig redo att arbeta direkt.

Kontakter: För att du enklare ska kunna skriva ut rapporter, exportera data etc. finns nu kontaktpersonens mobil- och e-postinformation inlänkade på relevanta poster.

Responsitivitet: Sidor som innehåller faktarutor har optimerats för att hjälpa användare att ladda och interagera med sidan snabbare.

Sidutseende: Utseendet på sidorna och dess funktioner har uppdaterats för att få dem att överensstämma bättre med utseendet i andra D365-appar. Detta i kombination med förbättrat utnyttjande av tomma ytor ger en effektivare och samtidigt mer användarvänligt gränssnitt.

Tillgänglighet: Förbättringar har gjorts för användare med svag syn som arbetar med ett begränsat skärmutrymme, vilket gör att applikationen fungerar utan att förlora information vid upp till 400% zoom. Färgkontraster mellan intilliggande färger har också förbättrats för att förbättra läsbarheten för icke-textelement.

Automatisk-konfliktlösning mot CDS: Business Central kan nu automatiskt känna igen och lösa datakonflikter inom Common Data Service, vilket hjälper till att lösa datafel direkt och låta dig komma tillbaka till uppgiften.

OFFICE 365 FÖRBÄTTRINGAR

Teams: Med den nya uppdateringen kan du ta med din Business Central-data in i dina Teams-konversationer, vilket hjälper dina team att fatta snabba, samarbetsvilliga, datastödda beslut utan att behöva växla applikation. Genom att klistra in länk till en sida direkt i din Teams-konversation ger du möjligheten till dina medarbetare att få uppdaterad information direkt i Teams.

Word-dokumentlayout: Du kan nu exportera leveransdokument och returorderdokument till Word för att skräddarsy dem till er grafiska layout och affärsformat. Layouten kan sedan användas som mall när du skickar dokumenten till kunderna.

ADMINISTRATION

Mobil klient: Välj mellan produktionsmiljöer och sandbox-miljöer direkt från din mobila enhet utan att behöva använda en förkonstruerad URL som krävdes tidigare.

Migration: Förbättringar har gjorts för att förenkla migrationen från lokala lösningar inklusive Dynamics GP, SL och Business Central för att flytta till Business Central Online.

Obegränsade miljöer: Begränsningen till 3 produktionsmiljöer och 3 Sandbox-miljöer har tagits bort och ytterligare produktions- och sandlådemiljöer kan köpas - vilket gör det möjligt för företag att expandera och arbeta i 4 eller flera länder med lokala anpassningar från en och samma Business Central-tenant.

Logg över miljöoperationer: Administratörscentret rymmer nu även en logg över utförda operationer, information om tiden och vem som utförde dem, inklusive att namnbyte eller återställning av miljö och data till en tidigare tidpunkt.

Kapacitet: I Administratörscentret kan du nu enkelt se vilken ledig kapacitet du har i form av lagringsutrymme och antal miljöer samt hur mycket utrymme varje specifik miljö utnyttjar. Du kan även borra dig ner i detaljer i respektive miljö för att se vilka tabeller som "äter upp" lagringsutrymmet. 

GEOGRAFISK UTVIDGNING

Tillgänglighet: Business Centrals globala tillgänglighet utökats till att ny även omfatta länderna Brasilien, Irland och Litauen.

Observera att detta är ett urval av nyheter och förbättringar i denna version av Business Central. En mer komplett lista finner du här.

Dela denna artikel

Om Effekt

Vi arbetar som experter på affärstödjande IT. Genom effektiv användning av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) och Bizzjoiner kundportal skapar vi moderna affärslösningar som har dina kunder i fokus. Sedan starten 1997 har vi genomfört över tusen projekt tillsammans med fler än 100 kunder.

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en människa och används för att hindra spam.