Använd schemaläggning av rapporter för att spara tid

Som de flesta Dynamics NAV-användare redan vet, kan rapporter ta mycket lång tid att köra beroende på antalet transaktioner, ingående kunder eller leverantörer. Att vänta på en rapport ska köra färdigt kan vara ganska störande när du försöker också få andra saker gjorda under hela dagen.

Från Dynamics NAV 2015 kan användarna välja att schemalägga rapporter så att dessa körs utan att låsa upp användarens inloggning samt vid behov köras då trycket på systemet är lägre. Det kan exempelvis vara att ta fram en komplett lagervärderingslista eller att köra månadens matchfakturering.